menu dblex
närma till varandra
verb
jämka

Alla synonymer går att klicka på.