menu dblex
närbelägen
adjektiv
angränsande
närliggande
nära

Alla synonymer går att klicka på.