menu dblex
nära på
adverb
någorlunda
snart sagt

Alla synonymer går att klicka på.