menu dblex
nära agg till
verb
vara förargad på
hysa agg mot

Alla synonymer går att klicka på.