menu dblex
nämnvärd
adjektiv
anmärkningsvärd
avsevärd
beaktansvärd
märklig
betydelsefull
egentlig
särskild

Alla synonymer går att klicka på.