menu dblex
myt
substantiv
gudasaga
legend
dikt
fabel
historia
rövarhistoria
saga
fantasi
lögn
sägen
berättelse
allegori
vanföreställning

Alla synonymer går att klicka på.