menu dblex
mycken
adjektiv
riklig
stor
dryg
ampel
intensiv
betydande
Se även
mycket
myckna
I uttryck
efter mycken möda
efter mycken tvekan

Alla synonymer går att klicka på.