menu dblex
murkenhet
substantiv
förfall
röta

Alla synonymer går att klicka på.