menu dblex
motväga
verb
uppväga
balansera
kompensera
motverka
ersätta
neutralisera
upphäva verkan av

Alla synonymer går att klicka på.