menu dblex
mottaga som medlem
verb
intaga

Alla synonymer går att klicka på.