menu dblex
motsägelsefri
adjektiv
konsekvent
konsistent

Alla synonymer går att klicka på.