menu dblex
motiverad
adjektiv
välgrundad
grundad
befogad
berättigad
hållbar
bärkraftig
skälig
indicerad
på sin plats
vällovlig

Alla synonymer går att klicka på.