menu dblex
motbevisa
verb
vederlägga
gendriva
överbevisa
I uttryck
omöjlig att motbevisa

Alla synonymer går att klicka på.