menu dblex
morska upp sig
verb
ta mod till sig
strama upp sig
fatta mod
rycka upp

Alla synonymer går att klicka på.