menu dblex
moraliskt mod
substantiv
själsstyrka

Alla synonymer går att klicka på.