menu dblex
moralisk styrka
substantiv
hållning
resning
ryggrad

Alla synonymer går att klicka på.