menu dblex
momentan
adjektiv
ögonblicklig
tillfällig
flyktig
kortvarig
hastigt övergående
övergående

Alla synonymer går att klicka på.