menu dblex
mojna
verb
stillna
avta
bedarra
lägga sig
sjunka
sakta sig
ge sig
lugna sig
försvagas
mattas
minska

Alla synonymer går att klicka på.