menu dblex
mojänger
substantiv
resurser
tillgångar
medel
Se även
mojäng

Alla synonymer går att klicka på.