menu dblex
mjukgörare
substantiv
mjukningsmedel

Alla synonymer går att klicka på.