menu dblex
mittpunkt
substantiv
centrum
brännpunkt
medelpunkt
fokus
hjärtpunkt
prick
sol
själ
pivå

Alla synonymer går att klicka på.