menu dblex
missfirma
verb
skymfa
förorätta
förolämpa
smäda
kränka
förnärma
ärekränka
skända
okväda
skämma ut

Alla synonymer går att klicka på.