menu dblex
mindre vetande
adjektiv
svagsint
abnorm
sinnesslö
tokig

Alla synonymer går att klicka på.