menu dblex
mindre tillförlitlig
adjektiv
apokryfisk
tvivelaktig

Alla synonymer går att klicka på.