menu dblex
mindre allmän
adjektiv
sparsam

Alla synonymer går att klicka på.