menu dblex
militärstyrka
substantiv
trupp

Alla synonymer går att klicka på.