menu dblex
metallstång
substantiv
ten

Alla synonymer går att klicka på.