menu dblex
mellanstadium
substantiv
övergång

Alla synonymer går att klicka på.