menu dblex
mekanisk upprepning
substantiv
schablon

Alla synonymer går att klicka på.