menu dblex
mekanisk människa
substantiv
robot

Alla synonymer går att klicka på.