menu dblex
mekanisk inrättning
substantiv
konstruktion

Alla synonymer går att klicka på.