menu dblex
medvetslöshet
substantiv
dvala
koma
letargi
sömn
bedövning
nirvana
svimning
vanmakt
blackout

Alla synonymer går att klicka på.