menu dblex
medvetslös
adjektiv
sanslös
avsvimmad
bedövad
i koma
utan medvetande
borta
omtöcknad
vanmäktig
avdånad
avtuppad
i dvala
I uttryck
göra medvetslös

Alla synonymer går att klicka på.