menu dblex
medgiva
verb
Se även
medge
medgivet

Alla synonymer går att klicka på.