menu dblex
medfölja som biomständighet
verb
ledsaga

Alla synonymer går att klicka på.