menu dblex
med väloljade tankebanor
adjektiv
intelligent

Alla synonymer går att klicka på.