menu dblex
med utrymme att manövrera
adjektiv
rum sjö

Alla synonymer går att klicka på.