menu dblex
med tydlig tendens
adjektiv
tendentiös

Alla synonymer går att klicka på.