menu dblex
med tiden
adverb
småningom
omsider
med åren
framdeles

Alla synonymer går att klicka på.