menu dblex
med stor ståt
fras
med buller och bång

Alla synonymer går att klicka på.