menu dblex
med sina rötter i det förgångna
adjektiv
traditionell

Alla synonymer går att klicka på.