menu dblex
med rätta
adverb
vederbörligen

Alla synonymer går att klicka på.