menu dblex
med någons goda minne
fras
gillande
bifall
samtycke
medgivande

Alla synonymer går att klicka på.