menu dblex
med mycket buller och brak
fras
med buller och bång

Alla synonymer går att klicka på.