menu dblex
med mindre
fras
därest icke
om icke
såvida icke
såvitt icke

Alla synonymer går att klicka på.