menu dblex
med känslorna i gungning
verb
svalla

Alla synonymer går att klicka på.