menu dblex
med framtiden för sig
adjektiv
lovande

Alla synonymer går att klicka på.