menu dblex
med fast hand
fras
bestämt
säkert
fasthet
med järnhand
med bestämdhet

Alla synonymer går att klicka på.