menu dblex
med förnöjelse
adjektiv
villigt

Alla synonymer går att klicka på.