menu dblex
med distans
adjektiv
reserverad
opersonlig

Alla synonymer går att klicka på.